RC obchod pro modeláře
vrtulníky, letadla, auta, lodě, náhradní díly...
Úvod > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


1. OBECNÁ USTANOVENÍ


Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v elektronickém obchodě RC-profi model provozovaném na adrese www.rc-profimodel.cz. Za provoz obchodu odpovídá:

RC-profimodel
Jan Kristl
Radimovice 29
330 16 Všeruby, Plzeň sever
IČ: 02394251
Email: info@rc-profimodel.cz
Číslo účtu: 207312933/0600
 1. Kupující se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná vybrané zboží. Kupujícím je osoba, která při uzavírání kupní smlouvy s dodavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 2. Kupující je kontaktován elektronickou poštou nebo telefonem.
 3. Pokud není u výrobku uvedena cena, nebo je cena nulová z důvodu přidání nového sortimentu, kupující je povinen se o ceně informovat. Prodávající je povinen kupujícímu cenu sdělit v nejbližším možném termínu.
 4. Kupující má právo bez udání důvodu vrátit zboží do 14 dnů po jeho obdržení a požadovat zpět peníze nebo jiné zboží. Vrácené zboží musí být nepoužité a v originálním obalu. Pokud je na obalu zboží bezpečnostní samolepka, přelepka, či pečeť, tato musí být nepoškozená. Obaly musí být nepoškozené a čisté. Náklady na přepravu zboží hradí kupující. V případě poškození zboží, evidentního použití zboží, či nesplnění některé z podmínek má dodavatel právo vrácené zboží odmítnout. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na reklamaci..
 5. Obchodní podmínky se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Veškeré nabízené zboží je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka podle platných legislativních předpisů a podle záručních podmínek výrobce či dovozce.
2. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

Odesláním objednávky prostřednictvím našeho elektronického obchodu kupující potvrzuje závaznost objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je přijata standardně do 24 hodin, nejpozději vždy následující pracovní den. Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o expedování zboží budete rovněž informováni e-mailem. U některých objednávek (větší množství, dražší sortiment, apod.) Vás kontaktujeme pro potvrzení objednávky telefonicky. Při první objednávce bude zákazníkovi zasláno přihlašovací jméno a heslo pro případné další nákupy v e-shopu a kontrolu stavu objednávek. Registrací zákazník získává možnost určitých výhod vyplývajících z věrnostního programu, jako jsou například slevy na další nákup, nebo účast v různých soutěžích s možností dalších výher zboží a dárků v aktuálních promočních nabídkách, přednostní zasílání informací o produktech a zajímavých akčních nabídkách na email.


3. STORNO OBJEDNÁVEK

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky má dodavatel nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

4. DODACÍ PODMÍNKY

Zboží označené jako skladem, je k dispozici na externím skladě nebo na skladě našich dodavatelů a  je standardně expedováno do 5 pracovních dnů. Ostatní nabízené zboží je v převážné většině expedováno v rozmezí 5-14 dnů. U méně běžného nebo problematického zboží však tato lhůta nemůže být zaručena, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích. O případných delších dodacích lhůtách bude zákazník informován. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí z naší strany. Skladová disponibilita a termíny dodání nejsou on-line aktualizovány a jsou pouze informativní.
Zboží bude dodáno prostřednictvím služby PPL, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením ceny při převzetí.

Pokud jste zvolili osobní odběr, vyčkejte na další e-mail, kterým Vás budeme informovat, že zboží je nachystané k vyzvednutí na odběrném místě Doudlevecká 18, 301 00 Plzeň ve firmě CENTRUM KLÍČŮ s.r.o.(nejedná se o obchod s RC modely).
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zboží je placeno:
- dobírkou - cenu zboží a poštovného uhradíte při dodání
- bankovním převodem na náš účet - celkovou sumu za zboží a poštovné zašlete na bankovní účet :
číslo účtu: 207312933
banka: 0600
variabilní symbol: Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo Vaší objednávky.
konstatní symbol: 0008
Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) je částka zaplacená kupujícím obratem odeslána zpět na číslo účtu, ze kterého byla převedena, pokud není dohodnuto jinak.
Při ceně nákupu nad 3.000,- Kč včetně DPH neúčtujeme poštovné pro zásilky na území České republiky. Balné je na naše náklady při každé zásilce.


6. ZÁRUKA A REKLAMACE

Veškeré nabízené zboží je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisu a dle záručních podmínek výrobce.
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti po individuální dohodě s Vámi v souladu s platným právním řádem České republiky.
 1. Kupující je povinen seznámit se před započetím nákupu s reklamačním řádem.
 2. Záruční podmínky jsou závislé na druhu a sortimentu zboží.
 3. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození přepravního obalu nebo obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce PPL a zboží nepřebírat. Veškeré zasílané zboží je při přepravě pojištěno a odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce.
 4. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, pokud druh výrobku toto vyžaduje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.
 5. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, čisté a pokud možno v originálním balení. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a přiložit jej k reklamovanému zboží. Je třeba uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují. Vaše reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů po obdržení nutných dokumentů a zboží.
 6. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu.
 7. V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do sídla firmy prodávajícího a prodávající hradí výdaje na dopravu kupujícímu.
 8. Pokud bude zjištěno, že závada nespadá do záruky hradí náklady na posouzení a opravu výrobku zákazník. Hodinová sazba je účtována dle platných sazeb.
 9. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem - písemnou formou.
 10. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 24 měsíců.
 11. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, nedodržení instrukcí v návodu k obsluze, živelných pohrom a jiných vnějších vlivů.
7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím.
Osobní údaje jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Odpovědnost za správnost údajů
Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a nemusí být technicky a věcně správné a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovatel tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu a nenese za případné chyby odpovědnost vůči jiné straně.
Prodávající je oprávněn měnit obsah svých webových stránek jakož i sortiment nabízeného zboží a jejich ceny. Prodávající je oprávněn měnit obsah těchto obchodních podmínek, změna obchodních podmínek se nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy.
RC model hobby partneři