RC obchod pro modeláře
vrtulníky, letadla, auta, lodě, náhradní díly...
Úvod > Vše o modelech > modelářské kategorie

Modelářské soutěžní kategorie


Tak jako v každém sportovním odvětví i modelářské závody mají své kategorie. Zde vám nabízíme jejich základní rozřazení.

Letecké modely
Volné modely - Mezinárodní kategorie FAI
ZkratkaPopis
F1 AKluzáky
F1 Bmodely s gumovým pohonem
F1 Cmodely s pístovým motorem
F1 DHalové modely
F1 E          Kluzáky s automatickým řízením
F1 Fvrtulníky
F1 GModely s gumovým pohonem (B1)
F1 HKluzáky (A 1)
F1 JModely s pístovým motorem (C1)
F1 KModel s motorem na CO2
F1 LHalové modely
F1 MHalové modely pro začátečníky
F1 NHalová házedla
F1 PModely s pístovým motorem
Volné modely - Kategorie podle sportovního řádu ČR
ZkratkaPopis
HKluzáky
A3Kluzáky
P30Modely s gumovým motorem
CO2Modely s motorem CO2
P3Halové modely
Upoutané modely - Mezinárodní kategorie FAI
ZkratkaPopis
F2ARychlostní modely
F2BAkrobatické modely
F2CTýmové modely
F2DSouboj (Combat)
F2ESouboj s detonačnímy motory
F2FZávod s detonačnímy motory
Upoutané modely - Kategorie podle sportovního řádu ČR
ZkratkaPopis
Školní modely
Rodeo 2Rychlostní modely
Rodeo 2,5Rychlostní modely
Rádiem řízené modely (RC) - Mezinárodní kategorie FAI
ZkratkaPopis
F3AAkrobatické motorové modely
F3BModely větroňů (3 úlohy)
F3CVrtulníky
F3DZávody kolem pylonů
F3FSvahové rychlostní modely větroňů
F3HTermické přelety větroňů
F3IVětroně vzlétající aerovlekem
F3JTermické modely větroňů
F3KHázecí kluzáky řízené rádiem
Rádiem řízené modely (RC) - Kategorie podle sportovního řádu ČR
ZkratkaPopis
RCV1Termické větroně řízené směrovkou
RCV2Termické větroně
RV2PMvětroně s pomocným pístovým motorem
RCHHázecí kluzáky řízené rádiem
RCM2Akrobatické motorové modely
RCMH2Modely hydroplánů
Fun3DAkrobatické motorové modely
RCM3XVelké akrobatické motorové modely
Makety - Mezinárodní kategorie FAI
ZkratkaPopis
F4BUpoutané makety
F4CRádiem řízené makety
F4DHalové makety s gumovým motorem
F4EHalové makety s motorem na CO2 nebo elektromotorem
F4FHalové makety (formule peanut)
Makety - Kategorie podle sportovního řádu ČR
ZkratkaPopis
RCMVrRádiem řízené makety vrtulníků
RCM4XRádiem řízené motorové polomakety
MminMakety s gumovým pohonem
MOřMakety s gumovým pohonem
MPistMakety s gumový pohonem
MCO2Makety s pohonem CO2
Rádiem řízené (RC) modely s elektrickým pohonem - Mezinárodní kategorie FAI
ZkratkaPopis
F5AAkrobatické modely
F5BMotorové kluzáky
F5CVrtulníky
F5DRychlostní modely
F5ESolární modely
F5FMotorové kluzáky s deseti články
F5GMotorové velké kluzáky
Rádiem řízené (RC) modely s elektrickým pohonem - Kategorie podle sportovního řádu ČR
ZkratkaPopis
RCENMotorové kluzáky
RCEN7Motorové kluzáky se sedmi články
RCEPModely pro závod okolo pylonů
Automodely
Mezinárodní kategorie
ZkratkaPopis
F1/32Polomakety vozů formule 1 (v měřítku 1:32)
PR/24        Polomakety cestovních a GT vozů (1:24)
ES/32Polomakety sportovních a závodních vozů se zakrytými koly (1:32) 
ES/24Polomakety sportovních a závodních vozů se zakrytými koly (1:24)
ES G12Polomaketysportovníchvozů skupin C, WSC a GTP (1:24)
G6Polomakety sportovních vozů skupin C, WSC a GTP (1:24)
G7Modely volné konstrukce s přídavnými aerodynamickými prvky
G27Modely volné konstrukce s přídavnými aerodynamickými prvky
G27LModely volné konstrukce s přídavnými aerodynamickými prvky
Národní kategorie 
ZkratkaPopis
PF/32Polomakety formulových vozů (1:32)
PF/24Polomakety formulových vozů (1:24)
PR/32Polomakety cestovních a GT vozů (1:32)
G12 Polomakety prototypů a sportovních vozů (1:24)
N/24FPolomakety formulových vozů (1:24) 
N24/LMPolomakety sportovních vozů „Le Mans“ (1:24)
N24/SPolomakety cestovních vozů (1:24)
OldtimerMakety cestovních, sportovních a GT vozů, do r. 1970 (1:24, 1:25)                     
Stock CarMakety cestovních vozů Stock Car (NASCAR) (1:24, 1:25)
GT/24Makety prototypů, sportovních a GT vozů, od r. 1971 (1:24)               
MC/24Makety cestovních vozů, od r. 1990 (1:24)
Žákovské kategorie
ZkratkaPopis
ŽVModely volné konstrukce s papírovou karoserií (cca 1:24)
ŽPF/24Polomakety formulových vozů (1:24)
ŽPR/32Polomakety cestovních a GT vozů (1:32)
ŽPR/24Polomakety cestovních a GT vozů (1:24)  
ŽG12Polomakety prototypů a sportovních vozů (1:24)
ŽN/24FPolomakety formulových vozů (1:24)
ŽN/24LMPolomakety sportovních vozů „Le Mans“ (1:24)
ŽN/24SPolomakety cestovních vozů (1:24)
ŽVN/24Modely volné konstrukce s papírovou karoserií (cca 1:24)
Modely lodí
RC modely sekce NS
ZkratkaPopis
NS (F-NS) jsou jízdy a plavby schopné modely, které závodníci během závodu ovládají dálkově, bezdrátově. Jsou to předloze věrné, v měřítku postavené modely lodí a člunů.
Skupina F2 Předloze věrné, v měřítku postavené modely lodí, postavené podle technické dokumentace bez použití průmyslově vyrobených dílů.
Třída F2-A Předloze věrné, v měřítku postavené modely s délkou do 900 mm.
Třída F2-B Předloze věrné, v měřítku postavené modely s délkou přes 900 a do 1400 mm.
Třída F2-C Předloze věrné, v měřítku postavené modely s délkou přes 1400 mm.
Skupina F4Modely, postavené ze stavebnic nebo průmyslově prodávaných dílů a dále takové modely, které mají základní znaky a části lodí a jsou viditelně dokončené.
Třída F4-A Modely lodí, podstavené ze stavebnic nebo průmyslově vyráběných dílů a dále takové modely, které nesou základní znaky a části lodi, a musí absolvovat jízdní zkoušku, ale žádné stavební hodnocení.
Třída F4-B Modely lodí, postavené ze stavebnic nebo průmyslově vyráběných dílů, které musí absolvovat jízdní zkoušku a stavební hodnocení.
Třída F4-C Modely lodí vyrobené pomocí vstřikování plastů a zároveň takové, které jsou jako stavebnice či kyty obchodovány. Modely absolvují jízdní zkoušku a stavební zhodnocení. Pro vylepšení modelů smí být provedeny určité změny za použití dalších materiálů. Trup lodi, jeho paluba a nástavba musí pocházet z originální stavebnice.
Třída F6/7 Předloze věrné a předloze podobné modely lodí a člunů pro manévr družstva (třída F6) nebo manévr jednotlivce (třída F7) a zařízení, pokud mají souvislost s loděmi a s typy člunů (např. plovoucí jeřáby, vrtné plošiny, přístavní zařízení na překládku zboží, sací a korečkové bagry apod.)
Skupina F-DS Předloze věrné a předloze podobné modely lodí s parním pohonem; s náhonem lodními šrouby, bočními kolesy nebo zadním kolesem. Pohon musí představovat plně funkční parní stroj (jedno- či více- válcové) nebo parní turbínu. Elektricky poháněná pomocná zařízení pro překonání tzv. mrtvého bodu u jednoválcových a expanzních strojů jsou možná.
Skupina F-NSS Předloze podobné nebo předloze věrné plachetnice v libovolném měřítku. Shodnost modelu bude posuzována v rámci stavebního hodnocení.
Třída F-NSS-A Bermudské (moderní trojúhelníkové) plachty.
Třída F-NSS-B Čnělkové a lugrové oplachtění, pouze předozadní plachty (tj. bez ráhnových plachet).
Třída F-NSS-C Lodě s ráhnovými plachtami a ostatními druhy oplachtění (např. latinské plachty).
Třída F-NSS-D Vícetrupé lodě a lodě se zvláštními pohony.
RC modely sekce FSR
ZkratkaPopis
Třída FSR - H 3,5Volná konstrukce hydrokluzáku* se spalovacím motorem o objemu do 3,5 cm3 a pohonem lodním šroubem.
Třída FSR - H 7,5Volná konstrukce hydrokluzáku* se spalovacím motorem o objemu od 3,5 cm3 do 7,5 cm3 a pohonem lodním šroubem.
Třída FSR - H 15Volná konstrukce hydrokluzáku* se spalovacím motorem o objemu od 7,5 cm3 do 15 cm3 a pohonem lodním šroubem.
Třída FSR - V 3,5Volná konstrukce závodního člunu se spalovacím motorem pro společné závody (20 - 30 min.) o objemu do 3,5 cm3 a pohonem lodním šroubem.
Třída FSR - V 7,5Volná konstrukce závodního člunu se spalovacím motorem pro společné závody (20 - 30 min.) o objemu od 3,5 cm3 do 7,5 cm3 a pohonem lodním šroubem.
Třída FSR - V 15 Volná konstrukce závodního člunu se spalovacím motorem pro společné závody (20 - 30 min.) o objemu od 7,5 cm3 do 15 cm3 a pohonem lodním šroubem.
Třída FSR - V 35Volná konstrukce závodního člunu se spalovacím motorem (benzinový motor s jiskřivou svíčkou pro společné závody (20 - 30 min. ) o objemu od 15 cm3 do 35 cm3 a pohonem lodním šroubem.
Třída FSR - O 3,5Volná konstrukce offshore člunu se spalovacím motorem do objemu 3,5 cm3
Třída FSR - O 7,5Volná konstrukce offshore člunu se spalovacím motorem od objemu od 3,5 do 7,5 cm3
Třída FSR - O 15Volná konstrukce offshore člunu se spalovacím motorem od 7,5 do 15 cm3
Třída FSR - O 35Volná konstrukce offshore člunu se spalovacím motorem (benzinový motor s jiskřivou svíčkou) o objemu od 15 do 35 cm3
RC modely skupina M - základní členění
ZkratkaPopis
F1VSpalovacím motorem poháněné modely lodí
F3VSpalovacím motorem poháněné modely lodí
F1EElektromotorem poháněné modely lodí
F3EElektromotorem poháněné modely lodí
ECOElektromotorem poháněné modely lodí
Mono/HydroElektromotorem poháněné modely lodí
FSRE Elektromotorem poháněné modely lodí
E 400Elektromotorem poháněné modely lodí
E 400 TeamElektromotorem poháněné modely lodí
ECO 10Volně stavěné závodní modely s elektrickým pohonem a ponořeným lodním šroubem a minimální hmotností 1 kg
F 5 E Je jednotná třída, ve které délka trupu nesmí přesáhnout 1 metr.
Modely raket
Motory
ZkratkaPopis
A/2Motor o impulsu 1,25 Ns
AMotor o impulsu 2,5 Ns
BMotor o impulsu 5 Ns
CMotor o impulsu 7,5 Ns
DMotor o impulsu 20 Ns
EMotor o impulsu 40 Ns
FMotory do 80 Ns
Hlavní kategorie
ZkratkaPopis
S1Výškové modely
S2 Modely se zátěží
S3 Modely pro soutěž v trvání letu na padáku
S4 Modely raketoplánů pro soutěž v trvání letu
S5 Výškové makety
S6 Modely pro soutěž v trvání letu na streameru
S7 Makety
S8 Modely raketových kluzáků pro soutěž v trvání letu
S9 Modely vírníků pro soutěž v trvání letu
S10 Modely s netuhou nosnou plochou pro soutěž v trvání letu
Kategorie
ZkratkaPopis
S1A,S1BProstá výška
S3A Padák-doba trvání letu max. A - 300 s
S4A Raketoplán-doba trvání letu max. A - 180 s
S5B, S5C Maketa výška-statické body + výška. Maketa musí být přesnou kopií opravdové rakety, rozhodčí ji obodují a přidělí statické body. Při letu se změří výška v metrech. Statické body a výška v metrech se sečtou.
S6A Streamer-doba trvání letu max. A - 180 s
S7 Bodovací makety-statické body + let, Maketa musí být postavena podle plánu opravdové rakety. Rozhodčí bodují obtížnost a přesnost stavby, shodnost se vzorem, povrchovou úpravu + start makety.
S8D Raketový kluzák řízený radiem, doba trvání letu 360 s
S8E-P Raketový kluzák řízený radiem, doba trvání letu 360 s + přesnost přistání ( 100 bodů)
S9A Virník-oba trvání letu max A - 180 s
S3B,S3CVejce padák - doba trvání letu upravená kategorie
N-S21A, N-S21CVystřelovací kluzáky - doba trvání letu, vlastní pravidla
T-1,T-2,T-3, T-4Modely letadel, poháněných nízkotlakým raketovým motorem, využívajících aerodynamického vztlaku křídel - doba trvání letu - národní pravidla
S6A/PStreamer – trvání letu na přesný čas
S11/PRaketová letadla a vesmírné lodě
S12/PTrojboj – padák, streamer, vírník

RC model hobby partneři

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /mnt/data/accounts/m/megac/data/www/rc-profimodel.cz/index.php on line 2948